Apsaimniekošana           

SIA  Katro  piedāvā namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu  dzīvokļu īpašnieku biedrībām ar individuāli saskaņotu darba plānu.

SIA Katro  ir reģistrēts Būvniecības valsts kontroles biroja uzturētajā Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā kā  profesionāls dzīvojamo ēku apsaimniekošanas un  pārvaldīšanas uzņēmums.

Kā vienu no galvenajām atšķirībām savā darbībā uzstājam uz naudas līdzekļu glabāšanu Biedrības bankas kontā.

Noslēgtā līguma ietvaros veicam sekojošas darbus:

  • apsaimniekošanas un komunālo rēķinu sagatavošanu-piegādi;
  • biedrību grāmatvedības vešanu;
  • dzīvojamo māju vizuālo apsekošanu un aktu sagatavošana;
  • apsaimniekošanas tāmes sagatavošana un prezentēšana dzīvokļu īpašniekiem;
  • mājas lietas (ML) vešana Būvniecības Informācijas Sistēmā;
  • iedzīvotāju kopsapulces vai aptaujas organizēšana, izsludināšana un vadīšana;
  • apsaimniekošanas darbu organizācija, kontrole un saskaņošana;
  • darbs ar debitoriem, prasības celšana un klienta pārstāvība tiesā;
  • finansu uzskaite un pārskatu sagatavošana dzīvokļu īpašniekiem.