Jumtu mazgāšana

Laikā, kad uz ēkas jumta sāk veidoties sūnu, aļģu. ķērpju un citu mikroorganismu apaugumi ir nepieciešams veikt jumta mazgāšanu.  Sūnās, ķerpjos  un citos mikroorganismos mūsu klimatiskajos apstākļos ilgāk saglabājas mitrums, kas sasalšanas un atkušanas rezultātā bojā jumta seguma aizsargkārtu. 

Lai novērstu jumta seguma aizsargkārtas bojāšanos SIA Katro iesaka veikt regulāras jumtu mazgāšanu.

Veicot jumta seguma mazgāšanas pakalpojumus pielietojam atbilstošu profesionālu augstspiediena mazgāšanas iekārtu un palīgierīces.

Pēc klienta pasūtījuma veicam arī jumtu krāsošanas pakalpojumus.

Bezmaksas konsultācijas un objekta apsekošanu varat pieteikt sadaļā Kontakti